Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Witamy w spółce „GWAREK”

Tworząc firmę postawiliśmy sobie za CEL zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami w sposób profesjonalny, uczciwy i przez wykształconych w tym kierunku specjalistów przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów. W tym celu zatrudniamy zespół pracowników gotowych realizować te zadania. Jesteśmy na rynku zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi od 1994 roku.

Nasi pracownicy posiadają wszelkie uprawnienia i licencje niezbędne do zarządzania nieruchomościami. Posiadamy wymaganą przepisami prawa Polisę OC Zarządcy nieruchomości. Przy wsparciu specjalistycznych narzędzi i systemów informatycznych w celu sprawnej obsługi finansowo – księgowej wykorzystujemy sprawdzone profesjonalne oprogramowanie firmy ZUI Mieszczanin System Łatwej Obsługi Nieruchomości. Jest to profesjonalny program wspomagający zarządzanie zasobami lokalowymi oraz mieszkaniowymi dowolnego typu. System wyposażony jest w mechanizm rozliczania wszelkiego rodzajów mediów dostarczanych do lokali i zapewnia pełną zgodność z "Ustawą o rachunkowości".

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem zapewniamy Państwu stabilizację w zakresie świadczonych usług.

Klienci

Nasza oferta


Obsługa księgowo-bankowa

 • Obsługa finansowo-księgowa, pozwala na precyzyjną ewidencję wszystkich kosztów i przychodów dotyczących każdej nieruchomości (wspólnoty) umożliwiającą pełną kontrolę finansów przez właścicieli
 • Skuteczna windykacja należności wraz z egzekucją sądową i komorniczą
 • Odpowiedzialne, zgodne z prawem i rzetelne gospodarowanie finansami wspólnoty
 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń wyłącznie przez rachunek bankowy wspólnoty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty banku na prowadzenie rachunku dla wspólnoty
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie wszelkich deklaracji prawem przewidzianych

Obsługa techniczna

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów remontów na dany rok lub lata następne
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Nadzór budowlany nad realizowanymi robotami
 • Całodobowy nadzór techniczny nad nieruchomościami
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Nadzór budowlany nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje; odbiór tych prac
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i doradztwo techniczne, weryfikacja przedłożonych kosztorysów na roboty

Obsługa prawna

 • Doradztwo prawne
 • Egzekucja należności sądowa oraz komornicza
 • Występowanie w imieniu wspólnoty przed sądami w sprawach spornych dotyczących nieruchomości
 • Przygotowanie wniosków i załatwianie wszelkich formalności związanych z korzystnymi kredytami i pożyczkami dla wspólnot mieszkaniowych
 • Pozyskiwanie środków na wiele prac remontowych z dostępnych funduszy krajowych i europejskich: fundusz ochrony środowiska, fundusz na termomodernizację (ocieplenie ścian i stropów modernizacja instalacji c.o) i inne

Obsługa administracyjna

 • Stały kontakt z Zarządem Wspólnoty pozwalający na współdecydowanie o realizowanych pracach i finansach wspólnoty
 • Sporządzanie umów, regulaminów dotyczących nieruchomości
 • Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń dotyczących opłat i innych
 • Obsługa zebrań wspólnoty
 • Bieżące naliczanie opłat ustalanych przez wspólnotę oraz medii
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Galeria zarządzanych przez nas nieruchomości

Akta prawne

Kontakt

Komunikat !

W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW ZOSTAŁY PODJĘTE NADZWYCZAJNE ŚRODKI DOTYCZĄCE KONIECZNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA.

OD 13 MARCA 2020 (PIĄTEK) ADMINISTRACJA SPÓŁKI „GWAREK” WSTRZYMUJE BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.
W PILNYCH SPRAWACH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMERAMI TELEFONÓW:

ADMINISTRACJA TRZEBINIA:
Dział Administracji 032 711 56 61, 504 446 604
Dział Techniczny 032 711 56 61, 531 458 920

ADMINISTRACJA JAWORZNO:
Dział Administracji i Sekretariat 032 615 09 53, 531 036 461
Dział Techniczny 032 615 09 55(53), 608 479 904

ADMINISTRACJA LIBIĄŻ:
Dział Administracji i Sekretariat 032 624 22 61, 624 22 60
Dział Techniczny 032 624 22 61, 698 731 476

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KONTAKTU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ MAILOWO (SKŁADANIE PISM, PODAŃ, BIEŻĄCE ZGŁOSZENIA)
POD ADRESEM : BIURO@GWAREK.BIZ

POZA GODZINAMI PRACY SPÓŁKI ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ FIRMY PROWADZĄCE OBSŁUGĘ INSTALACJI

W SPRAWACH PILNYCH, PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM, OMÓWIENIU SPRAWY Z PRACOWNIKIEM A TAKŻE USTALENIU DNIA I GODZINY, BĘDZIE MOŻNA DOSTARCZYĆ WNIOSEK/PISMO A NASTĘPNIE ODEBRAĆ NIEZBĘDNE DOKUMENTY. O SZCZEGÓŁACH ICH ODBIORU I PRZEKAZANIA BĘDZIE INFORMOWAŁ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO – PRACOWNIK MERYTORYCZNY.

POCZĄWSZY OD DNIA 16 MARCA 2020 ROKU WSZYSTKIE ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ODBĘDĄ SIĘ WYŁACZNIE W DRODZE INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA GŁOSÓW w okresie późniejszym.

PROSIMY O OGÓLNE OGRANICZNIE KONTAKTÓW I BARDZO POWAŻNE PODEJŚCIE DO ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI Z UWAGI NA OGŁOSZONY STAN PANDEMII

ZE STRONY SPÓŁKI ”GWAREK” PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Gwarek sp. z o.o.

ul. Kopalniana 3
32-540 Trzebinia

tel./fax 032 711 56 61
tel. 032 711 56 61
tel. 032 711 56 62
biuro@gwarek.biz

Biuro czynne:
Poniedziałek - Czwartek: 7:00 do 15:00
Piątek: dzień wewnętrzny

Administracja Jaworzno

ul. Nowa 4
43-600 Jaworzno

tel./fax 032 615 09 53
tel. 032 615 09 55
biuro@gwarek.biz


Biuro czynne:
Poniedziałek - Czwartek: 7:00 do 15:00
Piątek: dzień wewnętrzny

Administracja Libiąż

ul. 11 Listopada 26/2
32-590 Libiąż

tel./fax 032 624 22 61
tel. 032 624 22 60
biuro@gwarek.biz


Biuro czynne:
Poniedziałek - Czwartek: 7:00 do 15:00
Piątek: dzień wewnętrzny