Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Witamy w spółce „GWAREK”

Tworząc firmę postawiliśmy sobie za CEL zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami w sposób profesjonalny, uczciwy i przez wykształconych w tym kierunku specjalistów przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów. W tym celu zatrudniamy zespół pracowników gotowych realizować te zadania. Jesteśmy na rynku zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi od 1994 roku.

Nasi pracownicy posiadają wszelkie uprawnienia i licencje niezbędne do zarządzania nieruchomościami. Posiadamy wymaganą przepisami prawa Polisę OC Zarządcy nieruchomości. Przy wsparciu specjalistycznych narzędzi i systemów informatycznych w celu sprawnej obsługi finansowo – księgowej wykorzystujemy sprawdzone profesjonalne oprogramowanie firmy ZUI Mieszczanin System Łatwej Obsługi Nieruchomości. Jest to profesjonalny program wspomagający zarządzanie zasobami lokalowymi oraz mieszkaniowymi dowolnego typu. System wyposażony jest w mechanizm rozliczania wszelkiego rodzajów mediów dostarczanych do lokali i zapewnia pełną zgodność z "Ustawą o rachunkowości".

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem zapewniamy Państwu stabilizację w zakresie świadczonych usług.

Klienci

Nasza oferta


Obsługa księgowo-bankowa

 • Obsługa finansowo-księgowa, pozwala na precyzyjną ewidencję wszystkich kosztów i przychodów dotyczących każdej nieruchomości (wspólnoty) umożliwiającą pełną kontrolę finansów przez właścicieli
 • Skuteczna windykacja należności wraz z egzekucją sądową i komorniczą
 • Odpowiedzialne, zgodne z prawem i rzetelne gospodarowanie finansami wspólnoty
 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń wyłącznie przez rachunek bankowy wspólnoty
 • Wybór najkorzystniejszej oferty banku na prowadzenie rachunku dla wspólnoty
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie wszelkich deklaracji prawem przewidzianych

Obsługa techniczna

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów remontów na dany rok lub lata następne
 • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Nadzór budowlany nad realizowanymi robotami
 • Całodobowy nadzór techniczny nad nieruchomościami
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Nadzór budowlany nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje; odbiór tych prac
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i doradztwo techniczne, weryfikacja przedłożonych kosztorysów na roboty

Obsługa prawna

 • Doradztwo prawne
 • Egzekucja należności sądowa oraz komornicza
 • Występowanie w imieniu wspólnoty przed sądami w sprawach spornych dotyczących nieruchomości
 • Przygotowanie wniosków i załatwianie wszelkich formalności związanych z korzystnymi kredytami i pożyczkami dla wspólnot mieszkaniowych
 • Pozyskiwanie środków na wiele prac remontowych z dostępnych funduszy krajowych i europejskich: fundusz ochrony środowiska, fundusz na termomodernizację (ocieplenie ścian i stropów modernizacja instalacji c.o) i inne

Obsługa administracyjna

 • Stały kontakt z Zarządem Wspólnoty pozwalający na współdecydowanie o realizowanych pracach i finansach wspólnoty
 • Sporządzanie umów, regulaminów dotyczących nieruchomości
 • Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń dotyczących opłat i innych
 • Obsługa zebrań wspólnoty
 • Bieżące naliczanie opłat ustalanych przez wspólnotę oraz medii
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Galeria zarządzanych przez nas nieruchomości

Akta prawne

Kontakt

Gwarek sp. z o.o.

ul. Kopalniana 3
32-540 Trzebinia

tel./fax 032 711 56 61
tel. 032 711 56 61
tel. 032 711 56 62
biuro@gwarek.biz

Biuro czynne:
Poniedziałek - Czwartek: 7:00 do 15:00
Piątek: dzień wewnętrzny

Administracja Jaworzno

ul. Nowa 4
43-600 Jaworzno

tel./fax 032 615 09 53
tel. 032 615 09 55
biuro@gwarek.biz


Biuro czynne:
Poniedziałek - Czwartek: 7:00 do 15:00
Piątek: dzień wewnętrzny

Administracja Libiąż

ul. 11 Listopada 26/2
32-590 Libiąż

tel./fax 032 624 22 61
tel. 032 624 22 60
biuro@gwarek.biz


Biuro czynne:
Poniedziałek - Czwartek: 7:00 do 15:00
Piątek: dzień wewnętrzny